Vrátit se

Pokud objednané zboží nesplňuje vaše očekávání nebo jste si objednali špatnou velikost, můžete zboží vrátit. Níže najdete, jak zaevidovat vrácení a jak zboží vrátit. Náklady na dopravu jsou na váš vlastní účet. Uhradíme vám kupní cenu a veškeré náklady na dopravu za cestu tam (z našeho skladu)

 

* Nemůžete vrátit položky, které byly speciálně objednány nebo smontovány pro vás.

 

Abychom mohli zpracovat poškození při přepravě, potřebujeme fotografie štítku, poškozeného obalu + obalového materiálu i poškozené části. To lze provést e-mailem na adresu: info@trailerplus.cz

 

Registrujte zpáteční zásilku

Zde si můžete zaregistrovat vrácení, pokud to nebude fungovat, můžete požádat o nové heslo

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodů. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 14 dnů ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převezmete zboží do fyzického držení.

Abyste mohli uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás (TrailerPlus.nl)  prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. písemně poštou nebo e-mailem) informovat o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, nejste však povinni tak učinit. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od smlouvy, postačí odeslat sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud smlouvu odvoláte, obdržíte všechny platby, které jste do tohoto okamžiku uhradili, včetně nákladů na doručení (s výjimkou jakýchkoli dodatečných nákladů vyplývajících z vaší volby jiného způsobu doručení, než je nejlevnější standardní doručení námi nabízené) neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů poté, co jsme byli informováni o vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vrátíme vám peníze stejným způsobem, jakým jste provedli původní transakci, pokud jste výslovně nesouhlasili jinak; v žádném případě vám taková náhrada nebude účtována. Můžeme pozdržet náhradu, dokud neobdržíme zboží zpět nebo dokud neprokážete, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve. Zboží nám musíte vrátit nebo předat bezodkladně, v každém případě však nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jste nám oznámili rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Jste včas, pokud zboží vrátíte před uplynutím 14denní lhůty. Přímé náklady na vrácení ponesete Vy, odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku používání zboží nad rámec toho, co je nutné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. určit zboží.

Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na spotřebitelský nákup, který se týká dodání:

- výrobky vyrobené podle spotřebitelských specifikací, které nejsou prefabrikáty a které jsou vyráběny na základě individuální volby nebo rozhodnutí spotřebitele, nebo které jsou jednoznačně určeny pro konkrétní osobu;
- produkty, které se rychle kazí nebo které mají omezenou trvanlivost;
- výrobky, které není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo hygieny a u kterých byla po dodání porušena pečeť;
- produkty, které byly po dodání ze své podstaty nenávratně smíchány s jinými položkami;
- zvukové a obrazové záznamy a počítačový software, jejichž pečeť byla po dodání porušena;
- noviny, periodika nebo časopisy, s výjimkou smlouvy o pravidelném dodávání těchto publikací (předplatné);

Zpáteční adresa

Zpáteční adresu a potřebné dokumenty obdržíte po zaevidování zásilky ZDE.