Všeobecné obchodní podmínky

1. Oblast působnosti
Následující obchodní podmínky se vztahují na všechny objednávky spotřebitelů a podnikatelů prostřednictvím našeho internetového obchodu.


Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní úkon za účelem, který nelze převážně přičítat ani její obchodní, ani samostatné profesní činnosti. Podnikatel je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní způsobilostí, která při uzavírání právního úkonu jedná při výkonu své obchodní nebo samostatné profesní činnosti.


Pro podnikatele platí následující: Použije-li podnikatel protichůdné nebo doplňující všeobecné obchodní podmínky, je tímto jejich platnost v rozporu; stávají se součástí smlouvy pouze tehdy, pokud jsme s tím výslovně souhlasili.

 


2. Smluvní partner, uzavření smlouvy, možnosti opravy
Kupní smlouva je uzavřena se společností TrailerPlus International B.V. 


Umístěním produktů do internetového obchodu činíme závaznou nabídku na uzavření smlouvy o těchto článcích. Naše produkty můžete nejprve nezávazně umístit do nákupního košíku a opravit své záznamy kdykoli před odesláním závazné objednávky pomocí opravných nástrojů poskytnutých a vysvětlených pro tento účel v procesu objednávky. Smlouva se uzavírá přijetím nabídky na zboží obsažené v nákupním košíku kliknutím na tlačítko Objednat. Ihned po odeslání objednávky obdržíte potvrzení e-mailem.

 


3. Jazyk smlouvy, ukládání textů smluv
Jazyk (jazyky), který (které) je k dispozici pro uzavření smlouvy: němčina, francouzština, nizozemština


Text smlouvy ukládáme a údaje o objednávce a naše obchodní podmínky vám zasíláme v textové podobě. Text smlouvy si můžete prohlédnout v našem zákaznickém přihlášení.

 


4. Dodací podmínky
Kromě uvedených cen produktů se přidávají náklady na dopravu. Více o výši nákladů na dopravu se dozvíte v nabídkách.


Dodáváme pouze po přepravní trase. Vlastní odběr zboží bohužel není možný.


Nedodáváme do Packstations.

 


5. Platba
V našem obchodě jsou k dispozici následující platební metody:


Akontace
Pokud zvolíte způsob platby předem, poskytneme vám naše bankovní údaje v samostatném e-mailu a zboží doručíme po obdržení platby.

 


Kreditní karta
Zadáním objednávky zadáte údaje o své kreditní kartě. Po vaší legitimizaci jako legitimního držitele karty bude platební transakce provedena automaticky a z vaší karty bude stržena příslušná částka.

 


PayPal
V procesu objednávání budete přesměrováni na webové stránky poskytovatele online PayPal. Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím PayPal, musíte se nejprve zaregistrovat nebo zaregistrovat, legitimizovat své přístupové údaje a potvrdit nám platební příkaz. Po zadání objednávky v obchodě požádáme PayPal o iniciování platební transakce. Platební transakce je provedena automaticky PayPal ihned poté. Další informace obdržíte během procesu objednávání.

 


Giropay
Po zadání objednávky budete přesměrováni na webové stránky vaší banky. Abyste mohli zaplatit fakturovanou částku prostřednictvím Giropay, musíte mít aktivovaný bankovní účet pro online bankovnictví, odpovídajícím způsobem se legitimizovat a potvrdit nám platební příkaz. Další informace obdržíte během procesu objednávání. Platební transakce bude provedena okamžitě poté a z vašeho účtu bude stržena částka.

 

 


6. Právo na odstoupení od smlouvy
Máte nárok na zákonné právo na zrušení, jak je popsáno ve storno podmínkách.

 


7. Výhrada vlastnictví
Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení. Pro podnikatele platí také následující: Vyhrazujeme si vlastnické právo ke zboží, dokud nebudou v plném rozsahu vyřízeny všechny nároky vyplývající z probíhajícího obchodního vztahu. Zboží s výhradou vlastnictví můžete dále prodávat v rámci běžného obchodního styku; Veškeré pohledávky vyplývající z tohoto dalšího prodeje nám předem postoupíte – bez ohledu na kombinaci nebo smíchání zboží s výhradou vlastnictví s novou položkou – ve výši fakturované částky a my toto postoupení akceptujeme. Zůstáváte oprávněni vymáhat pohledávky, ale můžeme také inkasovat sami, pokud nesplníte své platební povinnosti.

 


8. Záruka a garance
Platí zákonné právo na odpovědnost za vady. Informace o případných dodatečných zárukách a jejich přesných podmínkách naleznete na výrobku a na speciálních informačních stránkách v internetovém obchodě.

 


9. Řešení sporů
Evropská komise poskytuje platformu pro řešení sporů on-line (ODR). Nejsme povinni a ochotni účastnit se řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím soudem.

 


10. Závěrečná ustanovení
Pokud jste obchodník ve smyslu německého obchodního zákoníku, právnická osoba veřejného práva nebo veřejnoprávní zvláštní fond, je výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající ze smluvních vztahů mezi námi a vámi naše místo podnikání.